Esperit de la missatgeria

«Había comenzado el período de Siva el Restaurador. La restauración de todo lo que hemos perdido», Philip K. Dick, Valis.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Més sobre la varística (El mundo en la era de Varick, 3)

Però és que encara hi ha moltes més referències als fonaments de la filosofia hermètica dins de El mundo en la era de Varick. A la trama es fa referència a un cicle de les ànimes similar al platònic, en una roda marcada per l’oblit d’una plenitud originària i dels procés del coneixement que va de les escoles als cultes, d’aquesta a les religions, i d’aquestes a la filosofia, en un recorregut plenament hermètic. Un procés inevitable que es concep com un descens de la visió fins a la ceguesa, amb unes respostes humanes que intenten adaptar-se a aquest procés i comprendre’l.
Una força externa devora la ment i els anhels humans, minvant el seu esperit, condemnant-los a un món com a presó, impedint que accedeixin a dimensions subtils de l’ésser, descripció clarament gnòstica. Existeix una màtrix parasitària que viu dels humans, per expressar-ho en els termes de la postmodernitat cinematogràfica. Però el grup hermètic té la filosofia perenne per alliberar-se d’aquest influx malèfic.
A més d’aquestes s’hi troben altres utilitzacions de temes hermètics de menys pes a la trama, ja que Ibáñez juga constantment amb al·lusions al·legòriques i simbòliques.  Per exemple el mite de la gent subterrània, en el cas de El mundo en la era de Varick els pobles dels talps, una gent que viu sota Nova York; fins i tot s’han organitzat democràticament, segons diu la llegenda urbana entre els sense sostre de la ciutat.
Respecte a la psicologia i l’ontologia de l’ésser, segueix també l’hermetisme. Com en el ioga, la persona pot tenir moltes personalitats, fins i tot moralment dolentes, però que estan allunyades de la veritable personalitat. Atman i Aham: l’Ésser i el jo. El Jo veritable, objecte-subjecte de les pràctiques del ioga, rau velat per les múltiples personalitats superposades unes a les altres, girant al voltant del vèrtex del principi egoic que serveix per aglutinar-les. Les pràctiques del ioga constitueixen un mètode (molts mètodes) per fer conscient aquesta estructura psicològica.
Aquest tipus d’ordenació psicològica moltes vegades s’explica mitjançant el motiu del doble, normalment un que condensa la maldat de l’individu, un contrapunt fosc. En el doppelgänger original és l’impuls de mort el que es condensa i s’objectiva. En la novel·la d’Ibáñez són personatges del doble de la Terra, algun dels quals fins i tot aconsegueix traslladar-se a la Terra gràcies a les seves arts màgiques negres.
Per concloure adequadament una funció tan hermètica, finalment es porta a l’escenari el Mil·leni, el gran acte apocalíptic en que el món s’acabarà, però després començarà de nou (o no s’acabarà realment), en un renaixement que és la solució habitual al relat hermètic i la seva concepció temporal cíclica. 

No hay comentarios: